משבר הקורונה והגלים הכלכליים שנוצרו בעקבותיו, משנים את העולם, על כך אין חולק. בעידן ההיברידי שאנחנו נמצאים בפתחו, האלמנט הקבוע והוודאי ביותר באופן אירוני הוא אי הוודאות. במרכז עידן זה עומד ההון האנושי ותחום משאבי האנוש בארגון. האסטרטגיות העסקיות של חברות הולכות יד ביד עם אסטרטגיית ההון האנושי, שנבנית ומתעצבת מחדש בימים אלה. התקופה הנוכחית מעלה שלושה אתגרים משמעותיים בזווית הזאת, שמודעות ומענה נכון להם עשוי לסייע בצליחתם.

 

Read more.